“Pepės studija” - privatus darželis. Esame įsikūrę, nuosavame 150kv.m. name, Kauno centre. 8a. kieme mažyliai visada ras ką veikti. Teritoriją juosia aukšta tvora.

Pas mus rasite namus primenančią aplinką. Darželyje veikia mišri, 15 vaikų grupė. Įstaigoje dirba kvalifikuoti pedagogai, praktikuojantys skandinaviško ugdymo stilių. Kiekvieną savaitę vyksta dailės, muzikos, kūno kultūros, anglų kalbos užsiėmimai. Glaudžiai palaikome ryšius su Airijoje esančiu privačiu darželiu. Kas tris mėnesius organizuojame susrinkimus su Tėveliais, kurių metu aptariame mažųjų pasiekimus.

Įstaigos tikslai:
• ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką;
• atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat ir etninius, socialinius poreikius.

Įstaigos uždaviniai:
• skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybingumą, atskleisti ir ugdyti įvairius vaiko gebėjimus, puoselėti individualybę;
• sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
• puoselėti vaiko galias (intelektines, emocines, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
• išsaugoti ryšį su gimtuoju kraštu, puoselėti tautinės kultūros tradicijas;
• sudaryti sąlygas ypatingai vaikų veiklai – žaidimui;
• puoselėti vaiko meilę gamtai.